Direct naar de inhoud van deze pagina

Lewedorp

lewedorplewebank2

Lewedorp is het jongste dorp van Borsele. Het heeft ruim 1760 inwoners. Het is één van de grotere kernen. Het dorp kwam tot ontwikkeling aan het begin van deze eeuw. Er heeft de laatste jaren veel nieuwbouw plaatsgevonden. Het industrieterrein wordt van het dorp gesplitst door de snelweg A58. Deze weg is ook de gemeentegrens met de gemeente Goes.

In de nabijheid van Lewedorp ligt het recreatiegebied 'De Piet'. Dit is aan het Veerse Meer op het grondgebied van Goes en Arnemuiden. Ook het vliegveld 'Midden-Zeeland' is dichtbij.


VOORZIENINGEN OP LEWEDORP

Burenhulp Lewedorp
Iedere inwoner van Lewedorp die even wat hulp nodig heeft kan een beroep doen op een van de vrijwilligers. Het kan bijvoorbeeld gaan om vervoer naar de (tand)arts, medicijnen ophalen, een boodschapje, een kleine technische reparatie, hulp bij het invullen van een formulier of andere ondersteuning. U kunt hiervoor bellen naar: T (06) 130 652 86

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Borsele voor Elkaar op uw dorp

In ieder dorp in de gemeente Borsele is vanuit Borsele voor Elkaar een welzijnsmedewerker actief. In uw dorp is dat Mariëtte Platschorre.

Waarom een welzijnsmedewerker voor uw dorp?

  • Aanspreek-/meldpunt voor de inwoners
  • De medewerker kent uw dorp goed
  • Makkelijk bereikbaar
  • Een bekend gezicht

Waarvoor kunt u bij haar terecht?

  • Zorgen over een dorpsgenoot
  • Hulp nodig bij iets dat u op wilt zetten/organiseren in uw straat of dorp
  • Hulp/ondersteuning nodig in een thuissituatie
  • U zoekt contacten en/of ontmoetingsmogelijkheden
  • Informatie en advies over wonen, zorg en welzijn

Blijf niet rondlopen met uw vragen maar neem contact op met de welzijnsmedewerker!

Contactgegevens:
T 06 - 525 609 79
E lewedorp@vrijwilligershuis.nl

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dorpshuis De Zandlôôper
Beheerder: de heer Ron Rooze
Locatieadres: Zandkreekstraat 33, 4456 AL Lewedorp
Postadres: Roompotstraat 50, 4456 BE Lewedorp
T (0113) 612 892
E dezandlooper@zeelandnet.nl
F Facebookpagina

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dorpsraad Lewedorp
Voorzitter: de heer A.E.M.M. Lijmbach
Secretariaat: mevrouw A.M. Rooze-De Keiser
Damstraat 23, 4456 AV Lewedorp
E drlewedorp@zeelandnet.nl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VrijwilligersHuis Borsele
Welzijnswerk voor alle inwoners in de gemeente Borsele. Producten en diensten vanuit VrijwilligersHuis Borsele dragen bij aan comfortabel en zelfstandig wonen en leven in de gemeente Borsele.
T (0113) 311 999
E info@vrijwilligershuis.nl
W vrijwilligershuis
F Facebookpagina

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Borsele Beweegt
Informatie over sportvoorzieningen, verenigings- en leefstijlondersteuning en het sport- en beweegaanbod. Borsele Beweegt draagt bij aan jouw welzijn in de gemeente Borsele
T (0113) 238 383
E borselebeweegt@borsele.nl
W borselebeweegt
F Facebookpagina

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Centrum voor Jeugd en Gezin Borsele (CJG Borsele)
Vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid? Wij zijn er voor je.
Stenevate 10 | 4451 KB Heinkenszand
T (0113) 238 315 iedere werkdag van 09.00 - 16.30 uur
E cjg@borsele.nl
W cjgborsele
F Facebookpagina

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gemeente Borsele
Bezoekadres: Stenevate 10 | 4451 KB Heinkenszand
Postadres: Postbus 1 | 4450 AA Heinkenszand
T 14 0113
E info@borsele.nl
W gemeenteborsele
F Facebookpagina