Direct naar de inhoud van deze pagina

Baarland

OVER BAARLAND

Baarland is een klein dorp met een hechte gemeenschap. Een aantrekkelijk dorp met een mooie brede dorpsstraat. Het dorp heeft ongeveer 620 inwoners. Op de zeedijk staan twee kleine gedenktekens. In oktober 1944 is Zuid-Beveland bevrijd. De troepen kwamen hier aan land.

Aan de Slotstraat vindt u de Nederlands-Hervormde kerk met aansluitend oude woonhuizen uit de zeventiende en achttiende eeuw. Om het pleintje met de muziektent staan lindebomen. Aan de andere zijde van het pleintje is een 'vaete'. Dit was vroeger een drinkplaats voor het vee.

Aan de westkant van het dorp is de weg naar Oudelande. Hier liggen nog resten van het vroegere kasteel Hellenburg uit 1400.


VOORZIENINGEN OP BAARLAND

Vrijwilligerscentrale Baarland
Heeft u incidentele hulp nodig, dan kunt u ook hier voor hulp van een vrijwilliger terecht.
Contactpersoon: De heer E. Verdam, T (06) 288 978 42

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Borsele voor Elkaar op uw dorp

In ieder dorp in de gemeente Borsele is vanuit Borsele voor Elkaar een welzijnsmedewerker actief. In uw dorp is dat Claudia Booij.

Waarom een welzijnsmedewerker voor uw dorp?

  • Aanspreek-/meldpunt voor de inwoners
  • De medewerker kent uw dorp goed
  • Makkelijk bereikbaar
  • Een bekend gezicht

Waarvoor kunt u bij haar terecht?

  • Zorgen over een dorpsgenoot
  • Hulp nodig bij iets dat u op wilt zetten/organiseren in uw straat of dorp
  • Hulp/ondersteuning nodig in een thuissituatie
  • U zoekt contacten en/of ontmoetingsmogelijkheden
  • Informatie en advies over wonen, zorg en welzijn

Blijf niet rondlopen met uw vragen maar neem contact op met de welzijnsmedewerker!

Contactgegevens:

T 06 -112 697 19
E baarland@vrijwilligershuis.nl

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dorpshuis The Cameronian
Locatie: Nieuweweg 4, 4435 AD Baarland, T (0113) 639 457
Beheerder: Erik van Wijngaarden, T (0113) 639 457 | (0113) 639 815| (06) 124 918 47
E phf.vanwijngaarden@planet.nl | wijng481@planet.nl
W dorpshuisbaarland
F
Facebookpagina

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dorpsraad Baarland
Voorzitter: mevr. A.C.M. (Jet) Remijn
Secretaris: mevr. M.M. (Margriet) Koeleman, Bakendorpseweg 5, 4435 NH Baarland
T (06) 392 319 27, (0113) 639 620
E dorpsraadbaarland@gmail.com
W baarland

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VrijwilligersHuis Borsele
Welzijnswerk voor alle inwoners in de gemeente Borsele.

Producten en diensten vanuit VrijwilligersHuis Borsele dragen bij aan comfortabel en zelfstandig wonen en leven in de gemeente Borsele.
T (0113) 311 999
E info@vrijwilligershuis.nl
W vrijwilligershuis
F Facebookpagina

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Borsele Beweegt
Informatie over sportvoorzieningen, verenigings- en leefstijlondersteuning en het sport- en beweegaanbod. Borsele Beweegt draagt bij aan jouw welzijn in de gemeente Borsele
T (0113) 238 383
E borselebeweegt@borsele.nl
W borselebeweegt
F Facebookpagina

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Centrum voor Jeugd en Gezin Borsele (CJG Borsele)
Vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid? Wij zijn er voor je.
Stenevate 10 | 4451 KB Heinkenszand
T (0113) 238 315 iedere werkdag van 09.00 - 16.30 uur
E cjg@borsele.nl
W cjgborsele
F Facebookpagina

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gemeente Borsele
Bezoekadres: Stenevate 10 | 4451 KB Heinkenszand
Postadres: Postbus 1 | 4450 AA Heinkenszand
T 14 0113
E info@borsele.nl
W
gemeenteborsele
F Facebookpagina